• Tärkein
  • Uutiset
  • Naiset enemmän kuin miehet sopeuttavat uransa perhe-elämään

Naiset enemmän kuin miehet sopeuttavat uransa perhe-elämään

Yhdysvaltain työssäkäyville vanhemmille uran ja perhe-elämän jongleeraaminen on edelleen etusijalla oleva ongelma. Yhä useammat työnantajat tunnustavat perheystävällisen politiikan, kuten palkallisen loman. Mutta harvat amerikkalaiset haluavat palata perinteisiin naisten rooleihin kotona ja miesten työpaikoilla, mutta yksi todellisuus jatkuu: Naiset ovat yleensä ne, jotka säätävät aikataulujaan ja tekevät kompromisseja, kun lasten ja muiden perheenjäsenten tarpeet törmäävät työ, Pew Research Centerin tiedot osoittavat.

Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa havaitsimme, että äidit ilmoittivat isiä huomattavasti todennäköisemmin raportoivansa merkittävistä urakatkoksista perheiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Osa tästä johtuu siitä, että sukupuoliroolit ovat jäljessä työvoiman kehityksestä. Vaikka naiset edustavat lähes puolta Yhdysvaltain työvoimasta, he omistavat silti keskimäärin enemmän aikaa kuin miehet kotityöhön ja lastenhoitoon ja vähemmän tunteja palkkatyöhön, vaikka ero on ajan myötä pienentynyt merkittävästi. Alle 18-vuotiaiden lasten vanhempien keskuudessa äidit käyttivät vuonna 2013 keskimäärin 14,2 tuntia viikossa kotitöihin verrattuna isien 8,6 tuntiin. Ja äidit käyttivät aktiivisesti lastenhoitoon 10,7 tuntia viikossa verrattuna isien 7,2 tuntiin.

Hyvin harvat amerikkalaiset sanovat, että kokopäiväinen äiti on ihanteellinen pikkulapsille

Toinen tekijä on tapa, jolla yhteiskunta suhtautuu äitien ja heidän lastensa väliseen siteeseen. Vuoden 2012 Pew Research -tutkimuksessa valtaosa amerikkalaisista (79%) hylkäsi ajatuksen, että naisten tulisi palata perinteiseen rooliinsa yhteiskunnassa. Kuitenkin, kun heiltä kysyttiin, mikä on parasta pienille lapsille, vain harvat aikuiset (16%) sanoivat, että kokopäiväisesti työskentelevän äidin saaminen on 'ihanteellinen tilanne'. Noin 42% sanoi, että äiti, joka työskentelee osa-aikaisesti, on ihanteellinen ja 33% sanoi, että pienille lapsille on parasta saada äiti, joka ei toimi ollenkaan. Jopa kokopäiväisten äitien joukossa vain noin joka viides (22%) sanoi, että kokopäiväisen äidin saaminen on ihanteellista pienille lapsille.

Kysyttäessä, mikä on parasta naisille itselleen, yleisö ilmaisi samanlaisen mielipiteen. Vain 12% aikuisista sanoi, että ihanteellinen tilanne pienten lasten naisille on työskennellä kokopäiväisesti. Noin puolet (47%) sanoi osa-aikatyön olevan ihanteellinen näille naisille, kun taas 33% sanoi, että ei-lainkaan työskentely olisi paras tilanne.

Yleisö soveltaa isiin paljon eri standardeja. Kun kysyimme pienten lasten miesten ihanteellisesta tilanteesta, täysin seitsemän kymmenestä aikuisesta sanoi, että kokopäiväinen työskentely olisi ihanteellista näille isille. Viides aikuinen sanoi, että osa-aikatyö olisi ihanteellinen, ja vain 4% sanoi, että näiden isien olisi parasta olla tekemättä lainkaan.

Todellisuudessa 'ihanteellinen' tilanne ei ole aina käytännöllisin eikä se ole aina saavutettavissa. Itse asiassa Yhdysvaltain hallituksen tietojen mukaan 64% äideistä, joilla on alle 6-vuotiaita lapsia, on työvoimaa, ja työskentelevien äitien joukossa 72% työskentelee kokopäiväisesti.Äidit, enemmän kuin isät, kokevat urakatkoksetYksi tulos on, että vaikka 42% äideistä, joilla oli jonkin verran työkokemusta, ilmoitti vuonna 2013 vähentäneensä työaikaansa huolehtiakseen lapsesta tai muusta perheenjäsenestä jossain uran vaiheessa, vain 28% isistä sanoi saman. Vastaavasti 39% äideistä sanoi käyttäneensä huomattavan paljon aikaa työstä huolehtiakseen perheenjäsenestä (verrattuna miehiin 24%). Äidit kertoivat noin kolme kertaa todennäköisemmin kuin miehet, että jossakin vaiheessa he lopettivat työpaikan voidakseen hoitaa perheenjäsentä (27% naisista vs. 10% miehistä).

On tärkeää huomata, että kun kysyimme ihmisiltä, ​​katuivatko he näitä vaiheita, vastaus oli kieltävä. On kuitenkin myös tärkeää huomata, että naiset, jotka olivat kokeneet nämä keskeytykset, sanoivat paljon todennäköisemmin kuin miehet, että tällä oli kielteinen vaikutus heidän uraansa. Esimerkiksi naiset, jotka ottivat vapaa-ajan jossakin työelämän vaiheessa hoitamaan lasta tai muuta perheenjäsentä, olivat kaksi kertaa todennäköisempiä kuin miehet, jotka tekivät saman sanoen, että tämä vahingoitti heidän uraansa kokonaisuudessaan (35% vs. 17%). . Vastaavasti niiden joukossa, jotka käyttivät huomattavan paljon aikaa työstä perheenjäsenensä hoitamiseen, 32% naisista ja 18% miehistä sanoi, että tämän tekeminen satuttaa heitä ammattimaisesti.

Monien taloustieteilijöiden mukaan perheeseen liittyvät urakatkokset voivat heikentää naisten taloudellisia näkymiä monin tavoin edistämällä sukupuolten palkkaeroja ja kaventamalla huipputason työpaikkoja ruokkivaa putkea. Tietysti monille naisille nämä keskeytykset voivat toimia katalysaattorina tasapainoisemmalle elämälle, mikä puolestaan ​​voi olla suurempi kuin menetetyt taloudelliset hyödyt.

Uudessa kirjassaan 'Keskeneräinen liiketoiminta: naiset, miehet, työ, perhe' Anne-Marie Slaughter nostaa esiin monia näistä asioista, ja tuoreessa New York Times -artikkelissa Slaughter sanoi, että yksittäisten työpaikkojen vaihtaminen on välttämätöntä. 'kulttuurimuutos: perustavanlaatuiset muutokset ajattelutapa-, puhe- ja arvostusmallissa'. Tietomme viittaavat siihen, että sukupolvenvaihto, ellei kulttuurimuutos, voi olla tulossa. Kun kysyimme nuorilta aikuisilta (18-32-vuotiaat), joilla ei vielä ole lapsia, uskovatko he, että vanhemmaksi tuleminen vaikeuttaa tai helpottaa heidän etenemistä työssä tai uralla, nuoret miehet olivat yhtä todennäköisiä kuin nuoret naiset sanoa, että lapset todennäköisesti hidastavat uralla etenemistä (noin 60% kussakin ryhmässä). Tämä viittaa siihen, että tuhatvuotiset miehet saattavat olla aloittamassa uraansa erilaisilla odotuksilla siitä, mitä perhe-elämän ja työn tasapainottaminen merkitsee.

Samaan aikaan, vaikka nuorten lasten kanssa aikuisilla naisilla on paljon todennäköisempää kuin miesten sanoa työskentelevän vanhemman, heidän on vaikeampi päästä eteenpäin työssä (58% vuosituhannen äideistä sanoo tämän, kun 19% Millennialista isät).

Nämä asiat herättävät uusia keskusteluja vanhempien ja perheiden tukemiseen suunnitellusta hallituksen ja työpaikan käytännöistä. Vaikka kansallinen keskustelu jatkuu, työssäkäyvät vanhemmat kaikkialla Amerikassa jatkavat monien velvollisuuksiensa kamppailua - varaa aikaa huolehtimiseen matkan varrella.